‘TERUGGEROEPEN’Emily Dickinson is THEATER!

Emily Dickinson leefde van 1830 tot 1886. Ze groeide op in een puriteins milieu van aanzien in Amherst, Massachusetts. Ze bleef ongehuwd en bracht het grootste gedeelte van haar leven door binnen de muren van het grote familiehuis. Dichten was voor haar een levensvoorwaarde. Hoewel ze zelf waarschijnlijk niet gelovig was, speelt God in veel van haar gedichten een rol. Het protestantisme gaf haar in ieder geval behoefte aan zelfonderzoek en helderheid mee. De voorstelling ‘Teruggeroepen’ is een impressie van haar werk. Robert Prager gebruikt daarvoor haar gedichten, brieven en biografische gegevens.

Robert Prager: ‘Net als voor vele anderen, bleef Emily Dickinson, lang, een gesloten boek voor mij. Maar enkele jaren geleden begon de deur naar haar werk meer en meer open te staan. En achter die deur ontvouwde zich een fantastische wereld. Een wereld die ik nooit bij een andere dichter had aangetroffen. Zij observeert en emotioneert. Haar gedachtegang is origineel en tijdloos. Zij verandert een alledaagse gebeurtenis in een vergezicht, verwoord in een ongewoon bondige stijl.

Vaak wordt haar werk keurig, verheven of neutraal gedeclameerd in een mistige jambe cadans, iets waar ik met alle respect de grote moeite mee heb. Laat haar teksten door je wezen gaan en zeg ze zoals ze gezegd moeten worden. Haar woorden gefilterd door je eigen persoon. Wat een creativiteit levert dat op. Emily Dickinson is THEATER.

Met alle gedichten die u in Teruggeroepen zult tegenkomen heb ik een speciale band. Door voor mij herkenbare ervaringen uit mijn eigen lange leven. Natuurlijk zijn er ook gedichten die me behoorlijk gedateerd voorkomen, maar vergeet niet dat ze leefde in een heel andere tijd. Dat zou je bijna vergeten. Nee, niét vergeten. Mensen uit die tijd hadden dezelfde grote en kleine alledaagse angsten, vreugdes en zorgen als mensen van nu. Emily maakt daar ‘eeuwige kunst’ van.


Robert Prager heeft voor deze voorstelling een aantal gedichten opnieuw vertaald. Voor sommige gedichten is mede gebruik gemaakt van vertalingen van Jan Eikelboom, Louise van Santen, Peter Verstegen en Willem Wilmink. Gedichten en teksten worden afgewisseld met ‘Lieder ohne Worte’ van Felix Mendelssohn, gecomponeerd tussen tussen 1832-1845. Liederen zonder woorden. De woorden zijn van Emily.

De titel van de voorstelling ‘Teruggeroepen’ is ontleend aan klein briefje dat ze schreef aan haar lievelingsnichtjes vier dagen voor haar dood.

Little Cousins,
Called back,
Emily

Called back staat ook op haar grafsteen. ‘Teruggeroepen’.


klik hier voor de laatste recensie

foto’s    -   regie   -   biografie   -   emiliy dickinson   -   contact

◀︎